Ga naar de inhoud

Aanmelden NGO kan nog tot 15 mei 2022

  • door

De voorlichtingsavond op 14 april jongstleden in de Walnoot was prima verlopen. Er was veel belangstelling. Er kunnen maximaal 30 personen aan de opleiding meedoen, zo’n 5 per afdeling. Je kunt je tot uiterlijk 15 mei aanmelden bij de eigen afdeling voor deelname aan de opleiding. Na aanmelding volgt er snel een intake gesprek.

Het programma van 14 april, na uitleg over het IVN een toelichting op de opleiding, ervaringen van gidsen die de opleiding eerder gevolgd hebben, een “biologisch momentje” en afsluiting met de vervolgstappen en financiële kant van de opleiding.

De opleiding is een kaderopleiding van het IVN. Als deelnemer doe je in ongeveer vijftig lessen kennis en vaardigheden op om groene activiteiten te organiseren en begeleiden. De aandacht gaat uit naar hart, hoofd en handen: genieten van de natuur, meer te weten komen over planten en dieren en praktisch bezig zijn. Tijdens opleidingsavonden en excursies krijgen deelnemers een brede basiskennis van natuur en milieu in – vooral –“Het Groene Woud”. De deelnemers leren hoe ze zelf informatie kunnen verzamelen en kennis kunnen overbrengen. Ze verdiepen zich ook in het werk van de organiserende IVN’s door middel van een stage. Daarnaast behoren het onderzoeken van een klein natuurgebied, workshops en practica en een afsluitende Natuur en Milieu opdracht tot de eisen voor het diploma.

De organiserende IVN-afdelingen zijn actief in- grofweg- de driehoek tussen Tilburg, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch. De locatie waar de theorieavonden van de opleiding gaan plaatsvinden ligt daarom ook centraal in dit gebied. Naast de theorieavonden maken ook excursies op zaterdagochtenden deel uit van de opleiding.

Eén van de onderdelen van de opleiding is het samen intensief volgen van een adoptiegebiedje in je IVN afdeling.

Na afronding van de opleiding, in het voorjaar van 2024, ontvangen deelnemers het erkende diploma IVN-natuurgids. De opleiding staat open voor alle belangstellenden, maar een intakegesprek behoort tot de procedure van aanmelding. Deelnamekosten bedragen 375 euro (inclusief lesmateriaal). Vooropleiding is niet vereist, wel hart voor de natuur en zin om met mensen en kinderen om te gaan.

Mocht je de informatie-avond gemist hebben en belangstelling hebben de opleiding te volgen, neem dan even contact op met de betreffende IVN-afdeling.

Best >>

Oirschot >>

Oisterwijk e.o. >>

‘s-Hertogenbosch >>

Sint-Oedenrode >>

Son en Breugel >>