Ga naar de inhoud

Handige Websites & Apps

Topo Gps, GPS-apparaat met offline beschikbare topografische (staf)kaarten, naar website >>

Vogels in Nederland, iOS >>

Vogels in Nederland, Google Play Store >>

BoomId, Herkenningsapp voor bomen, iOS >>

PlantNet, Herkennen van flora in West-Europa, Website >>

TjilpOMatic, Geluiden van vogels identificeren iOS >>

BirdNet, Geluiden van vogels identificeren iOS >> , Google Play Store >>

IVN Routes, App met wandelroutes en fietsroutes van IVN, naar website >>

Altimeter of andere hoogtemeter, Google Playstore >> , My Altitude iOS >>

ObsIdentify herkent elke wilde plant, insect, dier. Wordt verzameld op Waarneming.nl zodat je helpt de natuur in kaart te brengen, iOS >> of Google Play Store >>

Meteoblue of andere weerapp. Meteoblue wordt gebruikt in de luchtvaart. iOS >> of Google Play Store >>


Handige websites & Nieuwsbrieven

Topotijdreis. Een soort Google Maps, maar dan lekker bladeren door 200 jaar Topografische kaarten vanaf begin 19e eeuw.

Vogels
Sovon.nl Sovon voorziet de maatschappij van kennis over aantallen, verspreiding en ecologie van vogelpopulaties in Nederland

Vogelbescherming.nl Vogelbescherming bestaat uit een club professionals die zich elke dag met plezier en hardwerkend inzetten voor de bescherming van vogels en natuur in Nederland en daarbuiten.

Brabantsevogels.nl / VIB. Het VIB is een groep actieve vogelaars in de provincie Noord-Brabant. Iedereen kan zich hierbij aansluiten. De groep is in de zomer van 2005 opgericht en wil provinciebreed gezamenlijk vogelactiviteiten ontplooien en alle aanwezige vogelgegevens bijeenbrengen en archiveren.

Vogeldagboek.nl De vogeldagboeken van Adri de Groot Natuur foto’s Vogels en insecten.

Planten

Floron.nl FLORON (Floristisch Onderzoek Nederland) zet zich al ruim 30 jaar in voor onderzoek naar en bescherming van de Nederlandse wilde flora. Hierbij krijgt het landelijk bureau hulp van honderden vrijwilligers die door het hele land actief zijn.

Floravannederland.nl , Flora van Nederland “Wilde planten en hun omgeving online” is een laagdrempelige bron van plantenkennis voor iedereen.

Wilde-planten.nl, Beschrijvingen en afbeeldingen van 2063 soorten planten die in Nederland en België in het wild kunnen worden aangetroffen.

Standsplanten.nl, Urbane flora van Nederland, wekelijkse nieuwsbrief

Amfibieën

Ravon.nl RAVON is al ruim 25 jaar de onafhankelijke natuurbeschermingsorganisatie zonder winstoogmerk die, tezamen met veel vrijwilligers, inheemse reptielen, amfibieën en vissen en hun leefgebieden beschermt.


Vlinders & Libellen

Vlinderstichting.nl De Vlinderstichting is dé organisatie die de deskundigheid in Nederland en Europa over vlinders en libellen bundelt. Ze maken zich sterk voor het behoud en herstel van vlinders en libellen in Nederland en Europa.

En uiteraard:

Het Groene Woud

Brabants Landschap

Natuurmonumenten

Nature today

Wereld Natuur Fonds